Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Applicatieservice

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonApplicatieservice.png
DefinitieEen applicatieservice is een service die geautomatiseerd gedrag blootstelt aan de omgeving.
Primaire categorieApplicatieservices
Overige categorieënArchiMateconcepten, Applicatielaag, Gedragselementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc
Eigenschap te gebruiken in glossary(Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)


Toegestane eigenschappen

EigenschappenID, Versie, Definitie, Beschrijving, Bron, Externe informatie, Abstractieniveau, Open source, Leverancier, Eigenaar, Beheerder, Status, Belang, Domein, Kwaliteitsaspecten, Kwaliteit, Bijzonderheden, Huidige toestand, Gewenste toestand, Openstaande kwesties, Historie


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
ApplicatieserviceRealiseertDoel, Eis, Principe, Beperking
ApplicatieserviceBenadertBedrijfsobject, Contract, Gegevensobject
ApplicatieserviceIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Contract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
ApplicatieserviceLeidt totApplicatieservice, Knooppunt
ApplicatieserviceBestaat uitApplicatieservice
ApplicatieserviceVerstuurt aanApplicatieservice, Knooppunt
ApplicatieserviceGroepeertApplicatieservice
ApplicatieserviceSpecialiseertApplicatieservice
ApplicatieserviceWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanApplicatieservice
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanApplicatieservice
Applicatie-interactieRealiseertApplicatieservice
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorApplicatieservice
Applicatie-interfaceIs toegewezen aanApplicatieservice
Applicatie-interfaceWordt gebruikt doorApplicatieservice
Applicatie-interfaceIs gerelateerd aanApplicatieservice
ApplicatiefunctieRealiseertApplicatieservice
ApplicatiefunctieWordt gebruikt doorApplicatieservice
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanApplicatieservice
ApplicatiesamenwerkingIs toegewezen aanApplicatieservice
ApplicatiesamenwerkingRealiseertApplicatieservice
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorApplicatieservice
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanApplicatieservice
ArtefactRealiseertApplicatieservice
ArtefactWordt gebruikt doorApplicatieservice
ArtefactIs gerelateerd aanApplicatieservice
BedrijfsactorIs gerelateerd aanApplicatieservice
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanApplicatieservice
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanApplicatieservice
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanApplicatieservice
BedrijfsrolIs gerelateerd aanApplicatieservice
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanApplicatieservice
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanApplicatieservice
BelanghebbendeIs gerelateerd aanApplicatieservice
BeperkingIs gerelateerd aanApplicatieservice
BetekenisIs gerelateerd aanApplicatieservice
CommunicatiepadIs gerelateerd aanApplicatieservice
DoelIs gerelateerd aanApplicatieservice
DrijfveerIs gerelateerd aanApplicatieservice
EisIs gerelateerd aanApplicatieservice
GegevensobjectIs gerelateerd aanApplicatieservice
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorApplicatieservice
InfrastructuurfunctieBenadertApplicatieservice
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanApplicatieservice
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorApplicatieservice
InfrastructuurinterfaceBenadertApplicatieservice
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanApplicatieservice
InfrastructuurserviceWordt gebruikt doorApplicatieservice
InfrastructuurserviceIs gerelateerd aanApplicatieservice
KnooppuntLeidt totApplicatieservice
KnooppuntVerstuurt aanApplicatieservice
LocatieIs toegewezen aanApplicatieservice
LocatieIs gerelateerd aanApplicatieservice
PrincipeIs gerelateerd aanApplicatieservice
RepresentatieIs gerelateerd aanApplicatieservice
VerschilIs gerelateerd aanApplicatieservice
WaardeIs gerelateerd aanApplicatieservice
WerkpakketRealiseertApplicatieservice
WerkpakketIs gerelateerd aanApplicatieservice


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Applicatieservice te maken, vul de naam in en klik op de button:

 


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)Uit ArchiMate:"An application service exposes the functionality of components to their environment. This functionality is accessed through one or more application interfaces. An application service is realized by one or more application functions that are performed by the component. It may require, use, and produce data objects.

An application service should be meaningful from the point of view of the environment; it should provide a unit of functionality that is, in itself, useful to its users. It has a purpose, which states this utility to the environment. This means, for example, that if this environment includes business processes, application services should have business relevance.

A purpose may be associated with an application service. An application service may be used by business processes, business functions, business interactions, or application functions. An application function may realize an application service. An application interface may be assigned to an application service. An application service may access data objects. The name of an application service should preferably be a verb ending with '?ing'; e.g., 'transaction processing'. Also, a name explicitly containing the word 'service' may be used."