Architectuur

(Doorverwezen vanaf Architectuur)
ArchiMate-element Architectuur
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-f223dbbf-34d7-0874-3800-85ee1e6216df
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Architectuur
Documentatie  : De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.
Domein  : Sturing
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : richting
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfoli- omanagement Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Het ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurb- eheerfunctie Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurm- odelleringsfun- ctie Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgan- gspunt Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmam- anagement Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau. (BusinessFunction) Informatieman- agement Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance- management Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuuro- ntwikkeling AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship is gebaseerd op AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:39:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:20 CEST