Bedrijfsprocessen ondersteuning

NaamDefinitie
Afhandelen contacten en meldingenHet direct te woord staan van iemand binnen of buiten de organisatie en ervoor zorgen dat zijn of haar vraag of verzoek wordt afgehandeld.
Afhandelen periodieke/continue verzoekenHet verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen.
Instandhouden middelenHet beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen.