Bedrijfsprocessen sturing

ArchiMateNote Sturende processen ArchiMateNote Strategisch sturen Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsidentiteit Het ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek). (BusinessProcess) Ontwikkelen business modellen BusinessProcess Ontwikkelen BM Onderwijs BusinessProcess Ontwikkelen BM Onderzoek Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsplan BusinessProcess Ontwikkelen meerjarenplanning BusinessProcess Sturen meerjarenplanning ArchiMateNote Tactisch sturen Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording. (BusinessProcess) Ontwikkelen beleid Het uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect). (BusinessProcess) Uitvoeren beleidsanalyse Het definiëren van beleid voor een beleidsterrein op basis van de beleidsanalyse. (BusinessProcess) Definiëren beleid De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd. (BusinessProcess) Monitoren en evalueren beleidsuitvoering Afleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders. (BusinessProcess) Verantwoorden beleid Veranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid. (BusinessProcess) Doorvoeren veranderingen Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsinitiatieven Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering. (BusinessProcess) Voorbereiden veranderingen Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering. (BusinessProcess) Implementeren veranderingen Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Verbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie. (BusinessProcess) Doorvoeren verbeteringen Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. (BusinessProcess) Inventariseren verbeteringen Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie. (BusinessProcess) Definiëren en prioriteren verbeteringen Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementeren verbeteringen Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties. (BusinessProcess) Evalueren verbeteringen Deze svg is op 05-04-2024 12:48:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:48:04 CEST
NaamDefinitie
Definiëren beleidHet definiëren van beleid voor een beleidsterrein op basis van de beleidsanalyse.
Definiëren en prioriteren verbeteringenHet definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie.
Definiëren veranderingsinitiatievenHet definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid.
Doorvoeren veranderingenVeranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid.
Doorvoeren verbeteringenVerbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie.
Evalueren veranderingenDoorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid.
Evalueren verbeteringenDoorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties.
Implementeren veranderingenHet daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering.
Implementeren verbeteringenHet daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering.
Inventariseren verbeteringenHet inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden.
Monitoren en evalueren beleidsuitvoeringDe uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd.
Ontwikkelen BM Onderwijs
Ontwikkelen BM Onderzoek
Ontwikkelen beleidHet uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording.
Ontwikkelen business modellenHet ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek).
Ontwikkelen instellingsidentiteitHet definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie.
Ontwikkelen instellingsplanHet definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan.
Ontwikkelen meerjarenplanning
Sturen meerjarenplanning
Uitvoeren beleidsanalyseHet uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect).
Verantwoorden beleidAfleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders.
Voorbereiden veranderingenHet voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering.