Bedrijfsprocessen valorisatie

NaamDefinitie
Archiveren en preserveren onderzoeksgegevensHet gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens
Archiveren onderzoeksresultatenHet op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten.
Begeleiden start-upsHet begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn.
Beheren en ontsluiten onderzoeksresultatenHet beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek.
Dissemineren andere onderzoeksresultatenHet beschikbaar stellen en ontsluiten van andere onderzoeksresultaten dan onderzoeksgegevens.
Dissemineren onderzoeksgegevensHet beschikbaar stellen en ontsluiten van onderzoeksgegevens.
Overdragen kennis naar bedrijvenHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie of voor marketingdoeleinden.
Overdragen kennis naar maatschappijHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang.
Overdragen kennis naar onderwijsHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar onderwijs ten behoeve van educatie.
Overdragen kennis naar vakgenotenHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar vakgenoten ten behoeve van kennisdeling.
Preserveren onderzoeksresultatenHet gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen.
Uitbaten onderzoeksresultatenHet inzetten van onderzoeksresultaten voor een ander doel dan het primaire (onderzoeks)doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en/of gecreëerd.
Uitnutten onderzoeksfaciliteitenHet commercieel aanwenden van eigen onderzoeksfaciliteiten.
Verdedigen octrooienHet verdedigen van verworven octrooien voor de onderzoeksresultaten.
Vermarkten kennisHet daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten.
Verwerven octrooienHet verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten.