Categorie:ApplicationServices

An application service represents an explicitly defined exposed application behavior.
Klik op de button om een nieuw element van dit elementtype te maken:

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.