Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Categorie:Bedrijfsinteracties


 
Bedrijfsinteractie.png
Een bedrijfsinteractie is een gedragselement dat het gedrag van een bedrijfssamenwerking beschrijft.


Om een nieuw element van type Bedrijfsinteractie te maken, vul de naam in en klik op de button:

 Deze categorie bevat geen pagina’s of media.