Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Categorie:Bedrijfsinteracties


 
Bedrijfsinteractie.png
Een bedrijfsinteractie is een gedragselement dat het gedrag van een bedrijfssamenwerking beschrijft.


Om een nieuw element van type Bedrijfsinteractie te maken, vul de naam in en klik op de button:

 Deze categorie bevat geen pagina’s of media.