Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Categorie:Bedrijfsinterfaces


Een bedrijfsinterface is het toegangspunt waar een bedrijfsservice beschikbaar gesteld wordt aan zijn omgeving.


Om een nieuw element van type Bedrijfsinterface te maken, vul de naam in en klik op de button:

 Deze categorie bevat geen pagina’s of media.