Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Categorie:Waarden


 
Waarde.png
Waarde is de relatieve kostbaarheid, bruikbaarheid of belangrijkheid van een bedrijfsservice of product.


Om een nieuw element van type Waarde te maken, vul de naam in en klik op de button:

 Deze categorie bevat geen pagina’s of media.