Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Categorie:Werkpakketten


 
Werkpakket.png
Een werkpakket is een verzameling acties die opgesteld is met het oogmerk een uniek doel te bereiken binnen een gestelde tijdslimiet.


Om een nieuw element van type Werkpakket te maken, vul de naam in en klik op de button:

 Deze categorie bevat geen pagina’s of media.