Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Categorie:Werkpakketten


 
Werkpakket.png
Een werkpakket is een verzameling acties die opgesteld is met het oogmerk een uniek doel te bereiken binnen een gestelde tijdslimiet.


Om een nieuw element van type Werkpakket te maken, vul de naam in en klik op de button:

 Deze categorie bevat geen pagina’s of media.