Configuratie-item

(Doorverwezen vanaf Configuratie-item)
ArchiMate-element Configuratie-item
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-7002ca50-5729-ba0f-837e-bcdc6ed3adda
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Configuratie-item
Documentatie  : Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) Configuratie- item Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten. (BusinessFunction) Documentafha- ndeling en archivering Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftw- are Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (BusinessObject) Melding Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafha- ndeling Het ondersteunen van de interne dienstverlening (servicemanagement) (ApplicationFunction) Servicemanag- ementfunctie Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat SpecializationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship is onderwerp van SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:39:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:09 CEST