Eigenschap:Architectuurlaag

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Bedrijfsarchitectuur, Applicatiearchitectuur, Technologiearchitectuur
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Dropdown
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
De architectuurlaag waarop het onderwerp betrekking heeft.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Bedrijfsarchitectuur", "Applicatiearchitectuur", "Technologiearchitectuur" ] } }