Eigenschap:Benadert

Pijlpunt
:
Pijlstaart
:
Lijnstijl
:
Toelichting op formulier
:
Gebruik dit relatietype om vast te leggen dat een gedragselement toegang heeft tot bedrijfs- of gegevensobjecten.
Specialisatie van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe relatie te maken: