Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
I
Het beheren van gegevens over vacatures  +
Het aan produceren van onderzoeks(tussen)resultaten.  +
Het ondersteunen van het beheren van contracten  +
Het dagelijks managen van medewerkers.  +
Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de instelling over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken.  +
De beschrijving en/of metadatering van een fysiek of digitaal object.  +
Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek.  +
Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen.  +
Een plicht om iets te betalen.  +
Het ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie  +
Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek.  +
Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens  +
Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling.  +
Een systeem dat het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens ondersteunt.  +
Een systeem dat het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen ondersteunt.  +
Het beheren van gegevens over medewerkerbeoordelingen  +
Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren.  +
Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek  +
Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal.  +
Een systeem dat het volgen van de voortgang van promoties ondersteunt.  +