Eigenschap:Documentation nl

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
Het (her)gebruiken van onderzoeksgegevens in de uitvoering van een onderzoek.  +
Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie.  +
A
Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd.  +
Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen  +
Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt.  +
Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct.  +
Het aanvragen van de benodigde vergunningen om een bepaald onderzoek uit te mogen voeren.  +
Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie.  +
Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie.  +
Het beheren van gegevens over activa  +
Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.  +
Het direct te woord staan van iemand binnen of buiten de organisatie en ervoor zorgen dat zijn of haar vraag of verzoek wordt afgehandeld.  +
Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen.  +
Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling.  +
Het onderwijskundig en logistiek afsluiten van een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving.  +
Het onderhouden van contacten met alumni.  +
Een deelnemer die gediplomeerd is.  +
Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is.  +
Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.  +