Eigenschap:Eigenaar

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
De persoon, afdeling, organisatie of rol die verantwoordelijk is voor het onderwerp en die bevoegd is te beslissen over wijzigingen en afwijkingen.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken: