Eigenschap:Einddatum

Type eigenschap
:
Datum
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Datum
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
De datum waarop iets eindigt of zijn geldigheid verliest.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken: