Eigenschap:Kwaliteit

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Perfect, Goed, Voldoende, Gebrekkig, Defect
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Dropdown
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een indicatie van de kwaliteit van het onderwerp.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Perfect", "Goed", "Voldoende", "Gebrekkig", "Defect" ] } }