Eigenschap:Postconditie

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
Er zijn onderzoeksgegevens die voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria.  +
A
Er is al dan niet vergunning verleend voor de uitvoering van het onderzoek.  +
De vraag of het verzoek is afgehandeld.  +
Het periodiek voorkomende verzoek is afgehandeld.  +
De opleiding en onderwijseenheden zijn geëvalueerd, incl. de activiteiten van docenten en deelnemers in deze periode.  +
De onderzoeksgegevens worden voor lange tijd beheerd en beschikbaar gehouden.  +
De onderzoeksresultaten worden beheerd en beschikbaar gesteld.  +
B
Start-up baat onderzoeksresultaten succesvol uit.  +
Er heeft contact plaats gevonden met één of meer alumni.  +
De onderzoeksresultaten worden beheerd en beschikbaar gesteld.  +
Het portfolio van onderzoeksgebieden is gedefinieerd.  +
Er is vastgesteld welk medium het meest geschikt is voor disseminatie van de onderzoeksresultaten.  +
Het is duidelijk wat de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het onderzoek is.  +
Het is bekend wat de voortgang van het onderzoek is.  +
C
Benodigde onderzoeksgegevens zijn gegenereerd.  +
D
Het te voeren beleid voor een beleidsterein is gedefinieerd, gevalideerd en goedgekeurd, afgestemd op de instellingsidentiteit, de business modellen, de meerjarendoelstelling en –planning en op andere beleidsterreinen.  +
Door te voeren verbeteringen zijn gedefinieerd en geprioriteerd.  +
Door te voeren veranderingen zijn gedefinieerd (doelen, scope, uitgangspunten etc.) en afgestemd voor betreffende beleidsterreinen.  +
Onderzoeksresultaten worden, al dan niet onder voorwaarden, beschikbaar gesteld.  +
Onderzoeksgegevens worden, al dan niet onder voorwaarden, beschikbaar gesteld.  +