Eigenschap:Preconditie

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
I
Er zijn (nieuwe) onderzoeksgegevens en/of conclusies beschikbaar.  +
De onderzoeksgegevens mogen hergebruikt worden.  +
Er is een onderzoeksmogelijkheid geïdentificeerd.  +
Ideeën en voorstellen voor door te voeren verbeteringen zijn bekend.  +
Er zijn onderzoeksgegevens verzameld.  +
Instellingsidentiteit en de business modellen zijn beschikbaar. Er is een planperiode gedefinieerd. Vorderingen van lopende meerjarenplanning zijn bekend.  +
Onderzoeksresultaten zijn octrooieerbaar.  +
De onderzoeksresultaten zijn overgedragen.  +
Het onderwijs, de opleiding is ontwikkeld en kan gegeven worden.  +
Instellingsidentiteit, business modellen, meerjarendoelstelling en –plan zijn bekend. Het actuele beleid is bekend. Resultaten van de beleidsuitvoering zijn bekend.  +
Er zijn onderzoeksresultaten met een geborgde status.  +
De onderzoeksresultaten zijn overgedragen.  +
De onderzoeksgegevens zijn overgedragen.  +
De onderzoeksresultaten zijn overgedragen.  +
De expertise om de benodigde instrumenten te ontwikkelen is beschikbaar.  +
Voorgenomen beleid is goedgekeurd. Over de status en resultaten van de beleidsuitvoering is informatie beschikbaar.  +
Er zijn juridische kaders voor het onderzoek.  +
Er zijn relevante bronnen beschikbaar.  +
Veranderingsinitiatieven zijn gedefinieerd en het veranderingstraject is voorbereid en opgestart (al dan niet in tijdelijk verband).  +