Eigenschap:Preconditie

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
De mogelijke bronnen voor de benodigde onderzoeksgegevens zijn bekend.  +
A
Er is een onderzoeksvoorstel  +
Er moet duidelijk waar iemand terecht kan met zijn vraag of verzoek. Contactkanalen zijn hierop ingericht.  +
Er is duidelijk gedefinieerd welke periodieke/continue afhandeling er plaats moet vinden en tot welk resultaat dit moet leiden.  +
Er hebben onderwijsactiviteiten plaatsgevonden.  +
De onderzoeksgegevens zijn overgedragen.  +
De onderzoeksresultaten zijn overgedragen.  +
B
Passende organisatievorm  +
Er zijn alumni, er zijn redenen (geplande activiteiten) om de alumni te benaderen.  +
De onderzoeksresultaten zijn overgedragen.  +
De strategie van de instelling is helder.  +
Er is een (voor)selectie van mogelijke disseminatiemedia.  +
Er zijn onderzoeks(tussen)resultaten beschikbaar, of er is een onderzoeksvoorstel dat duidelijk maakt welke resultaten verwacht worden.  +
Onderzoek wordt uitgevoerd.  +
C
Er zijn geen bronnen die de benodigde onderzoeksgegevens beschikbaar stellen.  +
D
Beleidsanalyse is bekend. Instellingsidentiteit, business modellen en meerjarendoelstelling en –plan is bekend.  +
Ideeën en voorstellen voor door te voeren verbeteringen zijn bekend.  +
Beleid is bekend. Er is een noodzaak om veranderingen door te voeren in de huidige situatie, afgezet tegen het te voeren beleid.  +
De onderzoeksresultaten zijn overgedragen.  +
De onderzoeksgegevens zijn overgedragen.  +