Eigenschap:Synoniemen

Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Synoniemen voor dit begrip
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
Onderzoeksactiviteit  +
A
Faciliteit, Server, Machine  +
Applicatiecomponent  +
B
Requirement  +
C
Opleidingscompetentie  +
Contactmoment  +
D
Student, Cursist, Lerende, Leerling, Onderwijsvolger  +
Leeractiviteit  +
Aanstelling, Werkrelatie, Dienstverband  +
Publicatie  +
E
Arrangement  +
G
Pand  +
I
Norm, Prestatiedoelstelling, Key performance indicator, Prestatie-indicator  +
Mens, Natuurlijk persoon  +
Ontvangst  +
Overeenkomst  +
Onderwijsinstelling, School  +
Exemplaar  +
J
Verzameling boekingsregels  +
L
Projectgroep  +