Eigenschap:Toelichting BIV-classificatie

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
Het administratieve object. Bevat niet het onderzoeksresultaat of de onderzoeksgegevens.  +
A
Dit is analoog aan deelnemer. Kan wellicht lager als minder gegevens worden geregistreerd.  +
IP adressen zijn erg gevoelig omdat deze voor hackers aantrekkelijk zijn.  +
De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.  +
B
De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.  +
Financiële gegevens moeten integer zijn.  +
De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.  +
C
De integriteit moet opgewaardeerd worden als de interactie met het contact hierom vraagt. Denk bijvoorbeeld aan de opmaat naar juridische vastlegging.  +
D
Uitgaande van hoogst mogelijke vertrouwelijkheid. In praktijk Vertrouwelijkheid L - H, mede afhankelijk van vertrouwelijkheid desbetreffend Onderzoeksobject  +
Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.  +
De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.  +
E
De informatie over het primaire proces moet integer zijn. Als activiteiten van veel individuën afhangen van de beschikbaarheid verhoogt dit de B-score. Dit geldt voor veel objecten die nodig zijn bij (de ondersteuning van) het onderwijsproces.  +
Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.  +
G
Gegevens over de inrichting kunnen informatie bevatten over de beveiliging en kunnen belangrijk zijn bij calamiteiten  +
I
Beschikbaarheid L-M. De beschikbaarheid van inkomende betalingen is vooral belangrijk rond de uiterste inschrijfdatum van deelnemers (inningen collegegeld).  +
Objecten waaruit verplichtingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens  +
Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.  +
Bevat alleen de metadata en niet het item zelf.  +
J
Financiële gegevens moeten integer zijn.  +
K
Financiële gegevens moeten integer zijn.  +