Eigenschap:Trigger

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
Er zijn onderzoeksgegevens nodig.  +
A
Voor de uitvoering van een onderzoek is een vergunning nodig.  +
Er is een persoon (intern of extern) die een vraag of een verzoek heeft stelt.  +
Er is een signaal of verzoek dat periodiek of continu om afhandeling vraagt.  +
Er is een moment aangebroken waarop aangevangen wordt een onderwijsperiode af te sluiten.  +
Er zijn onderzoeksgegevens beschikbaar.  +
Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.  +
B
Het ontstaan van spin-off uit onderzoeksresultaten in de vorm van start-ups.  +
Er is een aanleiding om contact te hebben met een alumnus.  +
Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.  +
Er is een nieuwe strategische planningscyclus afgerond.  +
Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.  +
Er is behoefte de impact van een bepaald (voorgenomen) onderzoek vast te stellen.  +
Er is een rapportageverzoek of een afspraak om op gezette tijden te rapporteren.  +
C
Er zijn onderzoeksgegevens nodig.  +
D
Er is een beleidsanalyse gemaakt voor een bepaald beleidsterrein.  +
Inventarisatie van verbeteringen is afgerond.  +
Er zijn veranderingen noodzakelijk die doorgevoerd moeten worden vanuit voorgenomen beleid.  +
Onderzoeksresultaten zijn beschikbaar in een voor disseminatie geschikte vorm.  +
Onderzoeksgegevens zijn beschikbaar in een voor disseminatie geschikte vorm.  +