Dit is HORA 1.0. Bekijk ook de previewversie van HORA 2.0

Human Resource Management

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).

Eigenschappen

DefinitieHet ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
DomeinBedrijfsvoering

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Human Resource ManagementBeheert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Corporate LMS (Applicatiecomponent)RealiseertHuman Resource Management
Inzetplanningssysteem (Applicatiecomponent)RealiseertHuman Resource Management
Personeelssysteem (Applicatiecomponent)RealiseertHuman Resource Management
Project Programma en Portfoliomanagement systeem (Applicatiecomponent)RealiseertHuman Resource Management
Salarisverwerkingssysteem (Applicatiecomponent)RealiseertHuman Resource Management
Tijdregistratiesysteem (Applicatiecomponent)RealiseertHuman Resource Management


Human Resource Management groepeert

Subfunctie Definitie
Formatieplanning Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen.
Werving en selectie Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.
Medewerkerontwikkeling Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding.
Medewerkerbeoordeling Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie.
Medewerkeradministratie Het administreren van alle gegevens van medewerkers.
Tijdregistratie Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt.
Salaris- en declaratieverwerking Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers.
Ziekte en verzuimadministratie Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers.

Standaarden bij de bedrijfsfunctie Human Resource Management

Onderstaande lijst is afkomstig uit de SURF Standaardenwiki

'

StandaardBeschrijving