Human Resource Management

(Doorverwezen vanaf Human Resource Management)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Human Resource Management
ArchiMate-element Human Resource Management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-41a0e68f-d6b2-66d7-af85-c288d0306a97
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Human Resource Management
Documentatie  : Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Human Resource Management Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadminist- ratie Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkero- ntwikkeling Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen. (BusinessFunction) Formatieplann- ing Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerb- eoordeling Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkera- dministratie CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 15:38:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 15:38:48 CEST