Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-e36cf546-8a47-40c7-9b03-4750e8ceffdb

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties > Vormen > Id-e36cf546-8a47-40c7-9b03-4750e8ceffdb
ArchiMate-vorm Id-e36cf546-8a47-40c7-9b03-4750e8ceffdb
Vorm-id  : Id-000017c5-42ef-9d84-18e1-2b3a48aab276
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-ac7fd375-f0c7-4813-bfd4-27a7ee862140
ArchiMate-element  : Gegevensbeheer (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 2052
Y-coördinaat  : 1416
Z-coördinaat  : 84
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :