Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-b795a353-0276-41bd-ba7d-6693d3ced980

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfunctiemodel (detail) > Vormen > Id-b795a353-0276-41bd-ba7d-6693d3ced980
ArchiMate-vorm Id-b795a353-0276-41bd-ba7d-6693d3ced980
Vorm-id  : Id-001c3329-b8f1-0508-6134-0c21c28cb7b9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfunctiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-af03c77f-dcd7-48f4-8d92-4461dc93a494
ArchiMate-element  : Onderwijsplanning (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 732
Y-coördinaat  : 697
Z-coördinaat  : 140
Breedte  : 541
Hoogte  : 159
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :