Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-3783920f-f761-41b4-82c5-a65d68e891d4

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Verbindingslijnen > Id-3783920f-f761-41b4-82c5-a65d68e891d4
ArchiMate-verbindingslijn Id-3783920f-f761-41b4-82c5-a65d68e891d4
Verbindingslijn-id  : Id-003b8b3a-1738-3de6-8805-1770f5f0f588
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
ArchiMate-relatie  : Enterprise architectuur => Definiëren veranderingsinitiatieven (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-4d0aba10-3764-4c28-a1a8-511a73689f69 (Enterprise architectuur)
Naar vorm  : Id-198ef6d6-0cdc-4fc3-affc-cf12d7393b3d (Definiëren veranderingsinitiatieven)
Z-coördinaat  : 309
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :