Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-d692a792-3bbd-44fc-b92a-833fc6796382

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfunctiemodel (detail) > Vormen > Id-d692a792-3bbd-44fc-b92a-833fc6796382
ArchiMate-vorm Id-d692a792-3bbd-44fc-b92a-833fc6796382
Vorm-id  : Id-00736993-de4e-047a-e906-58bf5a1c4412
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfunctiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-231bf8a2-2c47-4ddf-b510-e489c9fe3e32
ArchiMate-element  : Strategische planning (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 36
Y-coördinaat  : 142
Z-coördinaat  : 74
Breedte  : 126
Hoogte  : 52
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :