Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-5130c61c-ca7d-4688-8a69-93766d0ce5e5

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning > Vormen > Id-5130c61c-ca7d-4688-8a69-93766d0ce5e5
ArchiMate-vorm Id-5130c61c-ca7d-4688-8a69-93766d0ce5e5
Vorm-id  : Id-00a7b3ca-4372-9c94-24d0-3d2db7755e09
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Onderwijsaanbodgegevensbeheer (ApplicationFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 444
Y-coördinaat  : 648
Z-coördinaat  : 20
Breedte  : 120
Hoogte  : 61
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :