Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-5130c61c-ca7d-4688-8a69-93766d0ce5e5

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning > Vormen > Id-5130c61c-ca7d-4688-8a69-93766d0ce5e5
ArchiMate-vorm Id-5130c61c-ca7d-4688-8a69-93766d0ce5e5
Vorm-id  : Id-00a7b3ca-4372-9c94-24d0-3d2db7755e09
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Onderwijsaanbodgegevensbeheer (ApplicationFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 444
Y-coördinaat  : 648
Z-coördinaat  : 20
Breedte  : 120
Hoogte  : 61
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :