Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-cf045b23-7ef7-4ee8-87db-1809d122bb4a

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfunctiemodel > Vormen > Id-cf045b23-7ef7-4ee8-87db-1809d122bb4a
ArchiMate-vorm Id-cf045b23-7ef7-4ee8-87db-1809d122bb4a
Vorm-id  : Id-0113588b-cb77-8877-f4f6-72237f073b54
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsfunctiemodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-38fa41a0-2a16-4abe-b61b-3836005f1acd
ArchiMate-element  : Onderzoeksuitvoering (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 576
Y-coördinaat  : 373
Z-coördinaat  : 22
Breedte  : 241
Hoogte  : 63
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :