Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0a90ec0e-f9b8-4310-bda1-f6cbfb3b0e72

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Applicatiefuncties Bedrijfsvoering > Vormen > Id-0a90ec0e-f9b8-4310-bda1-f6cbfb3b0e72
ArchiMate-vorm Id-0a90ec0e-f9b8-4310-bda1-f6cbfb3b0e72
Vorm-id  : Id-0140c39c-9305-52bd-46bd-bb9748210098
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Bedrijfsvoering
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Ziekte en verlofadministratie (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1041
Y-coördinaat  : 1669
Z-coördinaat  : 88
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :