Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-97e7d40e-ca02-416a-b78c-8cdaa7a20572

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Applicatiemodel (detail) > Vormen > Id-97e7d40e-ca02-416a-b78c-8cdaa7a20572
ArchiMate-vorm Id-97e7d40e-ca02-416a-b78c-8cdaa7a20572
Vorm-id  : Id-0148d191-b6ca-8e7b-4c64-7111b3e0cdf6
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-602b62ad-35c0-4788-9395-1cae0fc8b7b2
ArchiMate-element  : Sollicitatiegegevensbeheer (ApplicationFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 60
Y-coördinaat  : 1248
Z-coördinaat  : 95
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :