Produceren onderzoeks(tussen)resultaten

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Produceren onderzoeks(tussen)resultaten
ArchiMate-element Produceren onderzoeks(tussen)resultaten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-0165d7c0-af0b-15d7-dac2-cf364fa20a95
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Produceren onderzoeks(tussen)resultaten
Documentatie  : Het aan produceren van onderzoeks(tussen)resultaten.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Onderzoek leidt tot onderzoeksgegevens, bevindingen, hypothesen en/of conclusies.
Preconditie  : Er zijn (nieuwe) onderzoeksgegevens en/of conclusies beschikbaar.
Postconditie  : Onderzoeksgegevens en/of conclusies zijn aangemerkt als onderzoeks(tussen)resultaten.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :