Operationeel management

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Operationeel management
Contextdiagram
Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering. (BusinessProcess) Implementeren veranderingen Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefun- ctie Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermana- gement Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgang- spunt Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering. (BusinessProcess) Voorbereiden veranderingen Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 20-04-2023 14:43:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 14:43:41 CEST