Operationeel management

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Operationeel management
Contextdiagram
Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgan- gspunt Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering. (BusinessProcess) Voorbereiden veranderingen Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering. (BusinessProcess) Implementere- n veranderingen De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermana- gement Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 05-04-2024 13:21:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:21:13 CEST