Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-a5002a75-00c0-48da-a5ab-c9966ffcf6dc

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijs > Verbindingslijnen > Id-a5002a75-00c0-48da-a5ab-c9966ffcf6dc
ArchiMate-verbindingslijn Id-a5002a75-00c0-48da-a5ab-c9966ffcf6dc
Verbindingslijn-id  : Id-025e0072-f512-872a-6957-6b856d80f16e
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijs
ArchiMate-relatie  : Studieloopbaanbegeleiding => Onderwijsprogramma (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-5b9a6ab2-d926-417b-ab0a-3ae83cba5774 (Studieloopbaanbegeleiding)
Naar vorm  : Id-2d2f337b-554f-4486-a4cf-c40108fda974 (Onderwijsprogramma)
Z-coördinaat  : 97
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :