Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-a46e9abd-19dc-418a-aad3-9c035689f2e7

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiemodel (afhankelijkheden) > Vormen > Id-a46e9abd-19dc-418a-aad3-9c035689f2e7
ArchiMate-vorm Id-a46e9abd-19dc-418a-aad3-9c035689f2e7
Vorm-id  : Id-0266b4a4-4426-649e-bea2-5f9685752eae
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (afhankelijkheden)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Onderzoekssubsidieaanvraagsysteem (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 523
Y-coördinaat  : 1116
Z-coördinaat  : 41
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :