Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-fcc5925f-8164-4b92-a1c7-73e14f172c49

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning > Vormen > Id-fcc5925f-8164-4b92-a1c7-73e14f172c49
ArchiMate-vorm Id-fcc5925f-8164-4b92-a1c7-73e14f172c49
Vorm-id  : Id-0276779f-d32a-aa1c-6ae8-7b47d3d99dd1
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Onderwijseenheidinschrijving (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 168
Y-coördinaat  : 588
Z-coördinaat  : 22
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :