Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0320e69a-3317-4cf6-8a8b-07cbdf73543f

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-0320e69a-3317-4cf6-8a8b-07cbdf73543f
ArchiMate-verbindingslijn Id-0320e69a-3317-4cf6-8a8b-07cbdf73543f
Verbindingslijn-id  : Id-028cd1f4-1b1a-9f12-3456-e8d09493f741
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Journaalpost => Uitgaande betaling (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-a1c958c2 (Journaalpost)
Naar vorm  : Id-9109cb73 (Uitgaande betaling)
Z-coördinaat  : 62
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :