Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-89dea746-8a8e-4206-8636-11b84c4250b0

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Vormen > Id-89dea746-8a8e-4206-8636-11b84c4250b0
ArchiMate-vorm Id-89dea746-8a8e-4206-8636-11b84c4250b0
Vorm-id  : Id-02ced60c-f226-8fce-a50d-5efcaabb3551
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Applicatie (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1404
Y-coördinaat  : 275
Z-coördinaat  : 81
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :