Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-8ff5085e-481d-4f89-b9a0-898536dbd63d

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Applicatiefuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-8ff5085e-481d-4f89-b9a0-898536dbd63d
ArchiMate-verbindingslijn Id-8ff5085e-481d-4f89-b9a0-898536dbd63d
Verbindingslijn-id  : Id-030a892b-dc7a-3444-67fd-b11aada78be4
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Bibliotheekgegevensbeheer => Item (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-3f10f781-a059-485e-8c68-872919dae76b (Bibliotheekgegevensbeheer)
Naar vorm  : Id-dbc287b3-2a1a-448b-a926-a30db553d77f (Item)
Z-coördinaat  : 33
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : (444;456)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :