Id-6d5df2e2-1029-44e8-8271-cefe454f200e

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-6d5df2e2-1029-44e8-8271-cefe454f200e
ArchiMate-verbindingslijn Id-6d5df2e2-1029-44e8-8271-cefe454f200e
Verbindingslijn-id  : Id-032acc6f-e214-547c-18f5-96491a6c61c6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Alumnus verbijzondert Individu (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-ab9178ed (Alumnus)
Naar vorm  : Id-85a299fc (Individu)
Z-coördinaat  : 85
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1332;180),(1332;36)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :