Debiteurenbeheer

ArchiMate-element Debiteurenbeheer
Contextdiagram
Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbe- heer Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegev- ensbeheer Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding. (BusinessProcess) Inschrijven voor opleiding Een mens. (BusinessObject) Individu De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/con- tinue verzoeken Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een individu of organisatie die een verplichting heeft aan de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door de instelling. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever. (BusinessObject) Debiteur ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:40:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:37 CEST