Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Debiteurenbeheer

ArchiMate-element Debiteurenbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-0390bc90-dac5-6e09-2cf9-1d6871598c34
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Debiteurenbeheer
Documentatie  : Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbehe- er Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Een individu of organisatie die een verplichting heeft aan de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door de instelling. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever. (BusinessObject) Debiteur Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding. (BusinessProcess) Inschrijven voor opleiding De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekkin- g Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een mens. (BusinessObject) Individu Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/cont- inue verzoeken Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegeve- nsbeheer CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 16-09-2019 18:14:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 18:14:31 CEST