Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-23f96dfc-846b-43d5-98e8-48d6b66f2840

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Verbindingslijnen > Id-23f96dfc-846b-43d5-98e8-48d6b66f2840
ArchiMate-verbindingslijn Id-23f96dfc-846b-43d5-98e8-48d6b66f2840
Verbindingslijn-id  : Id-03aa4c55-32ea-6a54-ef58-cb6e789cd3c4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
ArchiMate-relatie  : Gebouwbeheer => Leveren onderwijs (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-568822a9-10a1-4a4b-8dbd-4f54d13ea16a (Gebouwbeheer)
Naar vorm  : Id-7582acbd-bedf-4dd2-889d-2f488649172a (Leveren onderwijs)
Z-coördinaat  : 239
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :