Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-d13e8ea0-d997-4288-8541-4dfb79c05d63

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfuncties Onderzoek > Vormen > Id-d13e8ea0-d997-4288-8541-4dfb79c05d63
ArchiMate-vorm Id-d13e8ea0-d997-4288-8541-4dfb79c05d63
Vorm-id  : Id-042325a3-7c08-cfba-e98d-577e28af730b
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderzoek
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Kennisoverdracht naar vakgenoten (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1164
Y-coördinaat  : 930
Z-coördinaat  : 21
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :