Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-9e0eb899-1d9b-40f0-8078-bb948a695a9d

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-9e0eb899-1d9b-40f0-8078-bb948a695a9d
ArchiMate-verbindingslijn Id-9e0eb899-1d9b-40f0-8078-bb948a695a9d
Verbindingslijn-id  : Id-044e7110-876f-eec1-0f56-1b86dd09ac20
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Organisatie => Vordering (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-bc9fc9db (Organisatie)
Naar vorm  : Id-831f6e1a (Vordering)
Z-coördinaat  : 68
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : (144;587)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :