Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-fbc01e44-e38d-424d-8d7e-c973b36964d0

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijs > Verbindingslijnen > Id-fbc01e44-e38d-424d-8d7e-c973b36964d0
ArchiMate-verbindingslijn Id-fbc01e44-e38d-424d-8d7e-c973b36964d0
Verbindingslijn-id  : Id-0492e562-3c01-5402-cea9-0d5bb729693d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijs
ArchiMate-relatie  : Opleidingsontwikkeling => Onderwijsprogramma (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-60a9b631-d59c-43b5-a4ab-85f7daf39a5d (Opleidingsontwikkeling)
Naar vorm  : Id-2d2f337b-554f-4486-a4cf-c40108fda974 (Onderwijsprogramma)
Z-coördinaat  : 121
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : (2223;396),(2223;1560)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :