Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0055c066-9997-44ac-bfc9-d7767f85beb4

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Applicatiemodel (detail) > Vormen > Id-0055c066-9997-44ac-bfc9-d7767f85beb4
ArchiMate-vorm Id-0055c066-9997-44ac-bfc9-d7767f85beb4
Vorm-id  : Id-04cfeac0-e0c2-d0d3-633a-2b6f86ab7c7c
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-c341aabd-fcf9-4e68-bba5-171173c8b93e
ArchiMate-element  : Onderzoekspublicatierepository (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1008
Y-coördinaat  : 348
Z-coördinaat  : 49
Breedte  : 286
Hoogte  : 85
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :