Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0c10c60b-0b8e-424a-a072-feb632dddbe0

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-0c10c60b-0b8e-424a-a072-feb632dddbe0
ArchiMate-verbindingslijn Id-0c10c60b-0b8e-424a-a072-feb632dddbe0
Verbindingslijn-id  : Id-0507cbd6-ecd9-590f-7d2d-9fbd1ba6306b
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Crediteurenbeheer => Medewerker (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-a1701b9b-2543-4afd-a020-1ba5c3afb738 (Crediteurenbeheer)
Naar vorm  : Id-8f353fa1-4371-461e-9622-f79f94d35943 (Medewerker)
Z-coördinaat  : 128
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : (459;1085),(1080;1086),(1080;270)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :