Id-76faadd6-3562-4ad4-814c-7cd49d5041ac

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Verbindingslijnen > Id-76faadd6-3562-4ad4-814c-7cd49d5041ac
ArchiMate-verbindingslijn Id-76faadd6-3562-4ad4-814c-7cd49d5041ac
Verbindingslijn-id  : Id-054018ae-5a93-7fc7-95be-58e2b32d1fe2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
ArchiMate-relatie  : Beleidsvorming en evaluatie aggregeert Monitoren en evalueren beleidsuitvoering (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-ee4a91b4-9d72-43fa-99bd-5cd480be37c1 (Beleidsvorming en evaluatie)
Naar vorm  : Id-facb793f-0542-4615-93d5-0081738dd827 (Monitoren en evalueren beleidsuitvoering)
Z-coördinaat  : 302
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :