Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0a159749-377c-4b6c-93f3-732fd36a8e39

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijs > Verbindingslijnen > Id-0a159749-377c-4b6c-93f3-732fd36a8e39
ArchiMate-verbindingslijn Id-0a159749-377c-4b6c-93f3-732fd36a8e39
Verbindingslijn-id  : Id-0560cff4-07a2-e824-063a-01720cd7b639
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijs
ArchiMate-relatie  : Stagematching => Stageopdracht (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-58247220-00b2-484b-8550-cbcb8e9a0315 (Stagematching)
Naar vorm  : Id-7ce8a4a7-21ad-4bc3-92c3-05adc969aabe (Stageopdracht)
Z-coördinaat  : 94
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : (876;1656)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :